Obchodní podmínky a Reklamační řád do 2013

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

 1. Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě utc.cz.
 2. Tento nákupní řád je závazným ustanovením a upravuje a vymezuje vzájemný obchodní vztah, práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále kupující) a provozovatelem (dále prodávající) internetového obchodu utc.cz, kterým je UTC spol. s.r.o., Logistic park D1 EAST, Na dlouhém 83, 251 01, Jažlovice-Říčany – exit 11, IČO 43000550

B. Objednací podmínky

 1. Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.utc.cz.
 2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.
 3. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo v internetovém obchodě prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považována za uzavřenou kupní smlouvu, a tedy objednávku závaznou (obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem).
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 5. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

C. Ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků.
 2. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
 3. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu utc.cz jsou zobrazovány včetně DPH.
 4. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

D. Platební podmínky

Kupující z České republiky:

 1. Dobírkou při dodání objednaného zboží Českou poštou
 2. Hotovostí nebo platební kartou při převzetí zboží od smluvního přepravce
 3. Převodem na účet prodávajícího vedený u České spořitelny číslo účtu 1389492/0800 a to při odeslání objednávky (při tomto způsobu platby bude zboží expedováno až po realizaci převodu celé částky)
 4. Platba v hotovosti při osobním převzetí objednaného zboží v sídle společnosti UTC
 5. Platba kartou online - podporované typy karet: VISA Electron, VISA, MasterCard a Maestro (v případě, že Vaše vydavatelská banka jej zařadila do systému 3D-Secure)
  Po dokončení objednávky budete vyzváni k výběru typu karty a kliknutím na tlačítko "Provést platbu" budete automaticky přesměrováni na platební bránu České spořitelny na které platbu dokončíte.
  Budete vyzváni k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 – poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty.
  Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a nám pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití Vaší platební karty subjektem, od kterého si zboží kupujete a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce jste informováni e-mailem.

E. Způsoby doručení

 1. Prostřednictvím smluvního přepravce
 2. Prostřednictvím České pošty
 3. Osobní převzetí v sídle společnosti UTC

Má-li objednané zboží hodnotu vyšší než 1000,-Kč (i po odečtení veškerých slev), doručí prodávající poštou či prostřednictvím smluvního přepravce v dohodnutém termínu a na své náklady.

F. Dodací podmínky

Na území České republiky:

 1. Zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty nebo smluvního přepravce
 2. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Balné je ZDARMA.
 3. Náklady na odeslání zboží jsou závislé na způsobu platby. V případě dobírky jsou k objednávce připočteny náklady dle sazby.
 4. Většinu nabízeného zboží je prodávající schopen odeslat kupujícímu do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů.
 5. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby České pošty a smluvního přepravce. V případě, že není prodávající schopen zajistit odeslání zboží kupujícímu do 48 hodin, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky.

Přehled možných způsobů doručení objednaného zboží a jejich ceny pro:

 • Smluvní přepravce PPL 99,-Kč
 • Česká pošta – balík do ruky 110,-Kč
 • Osobní odběr v sídle společnosti ZDARMA

Pro zásilky nad 1000,-Kč (vč.DPH) je doprava zdarma.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

 • Dobírka PPL 24,-Kč
 • Dobírka Česká pošta 40,-Kč
 • Převodem na účet ZDARMA
 • Platba kartou ZDARMA

Pro zásilky nad 1000,-Kč (vč.DPH) je cena za způsob platby zdarma.

G. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

 1. Kupující může zrušit objednávku zboží kdykoliv před jeho odesláním, a to telefonicky na čísle +420 271 028 111 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího shop@utc.cz.
 2. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
 3. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
 4.  Na vrácení zboží je nutno prodávajícího předem upozornit e-mailem. Do e-mailu je třeba uvést: Datum objednávky ve formátu DD.MM.RRRR, číslo objednávky, číslo účtu na které je vrácení peněz požadováno, datum a podpis. Zároveň musí dojít k písemnému potvrzení ze strany prodejny. Bez tohoto potvrzení bude vrácené zboží odmítnuto a zasláno zpět na adresu a náklady kupujícího.
 5. Zboží musí být vráceno v originálním obalu, musí obsahovat veškeré díly a příslušenství jako při dodání zboží kupujícímu. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (faktura). Na základě takto 'vráceného zboží budou prodávajícím kupujícímu neprodleně převodem na účet vráceny peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno v našem obchodě. Náklady na doručení zboží zpět nese kupující.
 6. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět kupujícímu.
 7. Poplatky za poštovné a balné jsou kupujícímu vráceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené.

H. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech:

 1. Kdy není schopen doručit zboží v daném termínu.
 2. Kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího.
 3. V případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.
 4. Kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo vrácena na adresu.

I. Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti naleznete v Reklamačním řádu.

J. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího probíhá v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti naleznete v sekci Ochrana osobních údajů.

K. Závěrečná ustanovení

Tento nákupní řád nabývá účinnosti 1.8.2012
Změny nákupního řádu vyhrazeny

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození způsobené dopravou nebo jiná zjevná vada, odešle kupující toto zboží ihned zpět na adresu prodávajícího, a to nejpozději do 3 dnů od obdržení zboží. V tomto případě, pokud zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující, vymění prodávající zboží za bezvadný kus. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Záruční lhůta činí dle obecně závazných právních předpisů 24 měsíců. Pokud na některý výrobek prodávající poskytuje prodlouženou záruku, uvede toto v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené.

Postup při uplatňování reklamace

Reklamace uplatňujte písemně na adresu prodávajícího uvedenou v sekci kontakt. Zboží zašlete obyčejnou zásilkou a přiložte reklamační lístek a záruční list, pokud je ke zboží připojen. Zboží, prosíme, neposílejte na dobírku. Takovéto zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

02 výhody